تصاویر پیشرفت پروژه

گالری تصاویر پیشرفت پروژه به تفکیک ماه

اخبار

تمامی اخبار مربوط به پروژه بیمارستان نگین نیکان

رسالت بیمارستان

بیمارستان نگین نیکان در راستای التیام آلام بیماران، خدمات بهداشتی درمانی ایمن و اثر بخش را در حوزه های تخصصی و فوق تخصصی ارائه می دهد. این خدمات، با کیفیت، در حداقل زمان و فارغ از سن، جنس، نژاد، رنگ، مذهب و یا موقعیت اجتماعی افراد ارائه می شود.

اخبار، رویدادها و دانستنی های پزشکی

Negin Nikan Hospital

بیمارستان در حال ساخت نگین نیکان

وقت ملاقات

داروخانه

چکاپ