عاشقانه های چکناواریان و کودکان کار

اجرای شب اول کنسرت ” آنسامبل اینترنوا ” که توسط نوازندگان اروپایی و ایرانی انجام شد به شدت مورد تشویق و استقبال حاضرین قرار گرفت و همه را به وجد آورد. در این مراسم که استاد لوریس چکناواریان و جمعی از هنرمندان حضور داشتند، مراسم بزرگداشت هشتادمین سالروز تولد نامبرده با اهدای گل از طرف کودکان ایلیا گرامی داشته شد. همچنین استاد چکناواریان عموم را به حمایت و کمک از کودکان کار دعوت کرد.